Att kränka en fritidspedagog

Fritidspedagoger, fritidslärare, grundlärare mot fritidshem. Med undantag för 2011-debaclet och legitimationsreformen är den största kränkningen att bli kallad fritidsledare. Vi reagerar starkt på felskrivningar i dagspressen och debatterar mustigt på Facebook. Många av oss poängterar att vi är lärare och har en längre utbildning än fritidsledarna. Jag förstår inte varför vi så ofta och ivrigt

Anpassning, specialpedagogik och etik på fritidshem

Annelie Karlsson är aktuell med sin nyutgivna bok ”Specialpedagogik för fritidshem” I denna text skriver hon om specialpedagogik och anpassningar på fritidshem Om NPF-anpassning, specialpedagogik och etik på fritids – inte så krångligt som det låter Många skolor arbetar med att NPF-anpassa för att skoltiden ska bli mer tillgänglig för elever med autism, adhd och

Fritidshemmet som ett samhällsprojekt

Fritidshemmet som ett samhällsprojekt – det viktiga men svåra kompensatoriska uppdraget Helena Ackesjö, docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet Från att historiskt ha centrerat runt ett omsorgsfokuserat uppdrag har fritidshemmet idag flera olika uppdrag som tillsammans ska bilda en helhet. Man skulle kunna säga att fritidshemmet rör sig i två olika värdesystem; ett som baseras på

Fritidslärare – en profession?

Mikael Jensen

Mikael Jensen är fritidspedagog, författare, forskare och lärarutbildare vid Högskolan i Borås
Mikael Jensen

Latest posts by Mikael Jensen (see all)

Fritidsläraren, eller fritidspedagogen som många med stolthet fortfarande kallar sig, som yrkesutövare ifrågasätts regelbundet. Genom att titta närmare på begreppet profession och vad det står för kan man få en bättre förståelse för varför fritidsläraren ifrågasätts och vad man kan göra för att stärka yrket. Det finns yrken och så finns det professioner. Många använder