Fritidspedagogik som kunskapsområde

Jag har under en längre tid, utan vidare brådska, börjat skriva på min andra bok. Den första, Fritidspedagogik – ett komplement eller fundament!?, är slutsåld och det känns mer motiverat att skriva en ny bok än att revidera en gammal. Den nya boken har arbetsnamnet Fritidspedagogik som kunskapsområde. Syftet med boken är att försöka ringa in och avgränsa

And like that – poof – he’s gone!

And like that – poof – he’s gone! Keyzer Söze är en rollfigur i filmen ”De misstänkta” från 1995. Gustav Sundh skrev 2017 om ”Keyser Söze-pedagogiken” och citerar från filmen: ”Who is Keyser Soze? He is supposed to be Turkish. Some say his father was German. Nobody believed he was real. Nobody ever saw him