Mina barn och andras ungar – vikten av att studera hur kollegialt språk och samtal gör fritidshem

Sanna Hedrén är doktorand i pedagogik med inriktning arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst. Hedrén är aktuell med sin kommande avhandling Prat som praktik och konstruerande kalibrering.  Fritidshem diskuteras och talas ofta om utifrån vad det borde vara och inte borde vara. Bör undervisning ske på fritidshem, ska fritidshemmet skolifieras eller inte, hur bör fritidshemmet komplettera

Brevväxling med landets beslutsfattande skolpolitiker och andra institutioner med mandat

”Hej, vad behöver ni verksamma fritidspedagoger och lärare i fritidshem nu när uppdraget förtydligats genom ett eget kapitel i läroplanen? Vad behövs för att öka kvalitén och likvärdigheten i verksamheten? Och vad tycker ni då är de viktigaste komponenterna för att utveckla verksamheten på fritidshemmen?” ”Tackar som frågar! Här kommer en lista. Ni har ungefär

Fritidspedagogens yrkeskunskap

Fritidspedagogens yrkeskunskap Fritidspedagogen har traditionellt haft svårt att beskriva sin yrkeskunskap eller yrkesfärdigheter. Många av fritidspedagogens kunskaper är av tyst karaktär. (Andersson 2013). Vidare beskriver Andersson hur ett nytt yrkesspråk träder in. Begrepp som historiskt inte använts av fritidshemmet börjar användas: elev, undervisning och lektion. Fritidspedagogerna har utbildats för att arbete med och i såväl

Att förstå kvalitet i fritidshem

Debatten kring fritidshemmet är både intressant och viktig. Att belysa olika perspektiv på fritidspedagogik berikar diskussionen och leder förhoppningsvis till en utveckling av det pedagogiska samtalet.  I en tidigare text menade jag att många av fritidshemmets kvalitetsaspekter gärna kvantifieras för att kunna mätas, värderas eller bedömas. Det kan handla om hur många barn som deltog

Vart tar barnens erfarenheter vägen i fritidspedagogiken?

Debatten om fritidshemmets skolifiering fortsätter. Ulf Blossing, skolforskare och professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet reflekterar i denna text om barnens erfarenheter i fritidspedagogiken. Vart tar barnens erfarenheter vägen i fritidspedagogiken? Fritidspedagogiken debatteras flitigt i magasinet Fritidspedagogik och på sajten Fritidsverket. Det är intressant och nödvändigt. Jag vill bidra med att