Fritidspedagogisk litteratur i urval

Nätverket för forskning och undervisning på det fritidspedagogiska området har sammanställt en litteraturlista över fritidspedagogiska texter. Listan uppdateras kontinuerligt, något som Ann-Katrin Perselli vid Linnéuniversitetet ansvarar för i skrivandets stund. Ni som är studenter och använder listan. Notera att allt inte är forskning och därför inte automatsikt godtas som referenser i era arbeten. Fritidspedagogisk litteratur