Utvärdering i fritidshem – vad kan det innebära?

Karin Lager är universitetslektor, Fil.Dr. Barn och ungdomsvetenskap och Biträdande programledare för grundlärarprogrammet vid Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Utvärdering i fritidshem – vad kan det innebära? Utvärdering i fritidshem är en del av det systematiska kvalitetsarbete som idag är ett lagstadgat uppdrag för alla lärare. Systematiskt kvalitetsarbete utgör en central del av lärares arbete, att

Fritidspedagogisk litteratur i urval

Nätverket för forskning och undervisning på det fritidspedagogiska området har sammanställt en litteraturlista över fritidspedagogiska texter. Listan uppdateras kontinuerligt, något som Ann-Katrin Perselli vid Linnéuniversitetet ansvarar för i skrivandets stund. Ni som är studenter och använder listan. Notera att allt inte är forskning och därför inte automatsikt godtas som referenser i era arbeten. Fritidspedagogisk litteratur

Mina barn och andras ungar – vikten av att studera hur kollegialt språk och samtal gör fritidshem

Sanna Hedrén är doktorand i pedagogik med inriktning arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst. Hedrén är aktuell med sin kommande avhandling Prat som praktik och konstruerande kalibrering.  Fritidshem diskuteras och talas ofta om utifrån vad det borde vara och inte borde vara. Bör undervisning ske på fritidshem, ska fritidshemmet skolifieras eller inte, hur bör fritidshemmet komplettera

Brevväxling med landets beslutsfattande skolpolitiker och andra institutioner med mandat

”Hej, vad behöver ni verksamma fritidspedagoger och lärare i fritidshem nu när uppdraget förtydligats genom ett eget kapitel i läroplanen? Vad behövs för att öka kvalitén och likvärdigheten i verksamheten? Och vad tycker ni då är de viktigaste komponenterna för att utveckla verksamheten på fritidshemmen?” ”Tackar som frågar! Här kommer en lista. Ni har ungefär