Fritidspedagogik som kunskapsområde

Jag har under en längre tid, utan vidare brådska, börjat skriva på min andra bok. Den första, Fritidspedagogik – ett komplement eller fundament!?, är slutsåld och det känns mer motiverat att skriva en ny bok än att revidera en gammal. Den nya boken har arbetsnamnet Fritidspedagogik som kunskapsområde. Syftet med boken är att försöka ringa in och avgränsa

And like that – poof – he’s gone!

And like that – poof – he’s gone! Keyzer Söze är en rollfigur i filmen ”De misstänkta” från 1995. Gustav Sundh skrev 2017 om ”Keyser Söze-pedagogiken” och citerar från filmen: ”Who is Keyser Soze? He is supposed to be Turkish. Some say his father was German. Nobody believed he was real. Nobody ever saw him

Nyponsoppepedagogik

I gamla vaktmästarbostaden som låg i anslutning till skolbespisningen fanns fritids. Året var 1996. Jag var 17 år gammal och var deltidsanställd på fritidshemmet.  När mina kamrater på gymnasiet gick och fikade efter skolan stängde jag på fritids. Ibland slutade jag tidigt och ansvarade för mellanmålet. Jag följde lathunden för ”nyponsoppa, 15 barn” efter bästa

Fritidshemmet, elevhälsan och grundsärskolan

Annelie Karlsson är aktuell med sin nyutgivna bok ”Specialpedagogik för fritidshem”. Annelie är utbildad lärare, specialpedagog och rektor. Integrerade eller i egen fritidshemsverksamhet, eleverna som tillhör särskolans målgrupp finns på våra fritidshem och de behöver personal som har eller får kunskap om deras behov för att kunna göra verksamheten tillgänglig och utvecklande för dessa elever. 

Checklista för lärare i fritidshem

Anki Hedberg har gjort en populär ”Checklista” för lärare i fritidshem. Den innehåller mycket nyttig information såsom arbetstid, anställningsavtal och tjänstgöring. Här finns även viktiga länkar till stödmaterial och samt en hel del annat läsvärt. Anki har jobbat många år som fritidspedagog samt verkat inom både Lärarförbundet Danderyd och ABI Nätverk Fritidspedagogik.