Fritidslärare – en profession?

Mikael Jensen

Mikael Jensen är fritidspedagog, författare, forskare och lärarutbildare vid Högskolan i Borås
Mikael Jensen

Latest posts by Mikael Jensen (see all)

Fritidsläraren, eller fritidspedagogen som många med stolthet fortfarande kallar sig, som yrkesutövare ifrågasätts regelbundet. Genom att titta närmare på begreppet profession och vad det står för kan man få en bättre förståelse för varför fritidsläraren ifrågasätts och vad man kan göra för att stärka yrket. Det finns yrken och så finns det professioner. Många använder

Generation Z och IKT-fritids

Linnéa Malmsten är lärare mot yngre åldrar, IKT-pedagog, författare och föreläsare. Linnea har tillsammans med Stina Hedlund gjort sig kända inom den fritidspedagogiska världen med konceptet ”IKT-fritids”. I denna text berättar Linnea om deras arbete. Arbetet med digitala verktyg på fritidshemmet utvecklar elevernas sociala och virtuella kompetens. Kompetenser som är viktiga för att leva och verka

Fritidshemmets pedagogik

Följ mig

Alexander Skytte

Ämneslärare och fritidspolitisk utredare på fritidsverket.
Alexander Skytte
Följ mig

Latest posts by Alexander Skytte (see all)

Idag är fritidshemmet en egen, fristående verksamhet med fokus på barnens inre motivation och drivkraft att utforska och inhämta kunskap. Tyvärr riskeras den rollen att tappas bort när fritidspersonal ska bedriva skolundervisning i form av läxhjälp eller ännu värre, agera klassassistent. För fritidshemmet är inte skolan, och vice versa. Ändå sker det på många skolor

Det problematiska undervisningsbegreppet

Mikael Jensen

Mikael Jensen är fritidspedagog, författare, forskare och lärarutbildare vid Högskolan i Borås
Mikael Jensen

Latest posts by Mikael Jensen (see all)

Det problematiska undervisningsbegreppet Begreppet undervisning är märkligt i dessa traditionella mening men det är särskilt problematiskt när man sätter in det i ett fritidshemskontext. De försök som har gjorts är besvärande lika traditionell användning trots att det inte är avsikten på fritidshemmet. Extra svårt blir det när man försöker relatera undervisning och lek. Detta inlägg