Blame it on the boogie

Farzin Panahi tog sin examen som lärare i fritidshem 2012. Sedan dess har han hunnit jobba som både fritidspedagog och biträdande rektor i Stockholms innerstad. Sina rötter glömmer han aldrig. Det sägs att man kan skapa en förståelse för sin samtid genom att reflektera över sin historia. Well, låt mig ge mig på den tesen.

Att kränka en fritidspedagog

Hadar Nordin

Fritidspedagog, författare, föreläsare och debattör.
Hadar Nordin

Latest posts by Hadar Nordin (see all)

Fritidspedagoger, fritidslärare, grundlärare mot fritidshem. Med undantag för 2011-debaclet och legitimationsreformen är den största kränkningen att bli kallad fritidsledare. Vi reagerar starkt på felskrivningar i dagspressen och debatterar mustigt på Facebook. Många av oss poängterar att vi är lärare och har en längre utbildning än fritidsledarna. Jag förstår inte varför vi så ofta och ivrigt

Fritidshemmet som ett samhällsprojekt

Fritidshemmet som ett samhällsprojekt – det viktiga men svåra kompensatoriska uppdraget Helena Ackesjö, docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet Från att historiskt ha centrerat runt ett omsorgsfokuserat uppdrag har fritidshemmet idag flera olika uppdrag som tillsammans ska bilda en helhet. Man skulle kunna säga att fritidshemmet rör sig i två olika värdesystem; ett som baseras på