Utvärdering i fritidshem – vad kan det innebära?

Karin Lager är universitetslektor, Fil.Dr. Barn och ungdomsvetenskap och Biträdande programledare för grundlärarprogrammet vid Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Utvärdering i fritidshem – vad kan det innebära? Utvärdering i fritidshem är en del av det systematiska kvalitetsarbete som idag är ett lagstadgat uppdrag för alla lärare. Systematiskt kvalitetsarbete utgör en central del av lärares arbete, att

Posted in Forskning och utveckling, Fritidspedagogik | Leave a comment

Fritidspedagogisk litteratur i urval

Nätverket för forskning och undervisning på det fritidspedagogiska området har sammanställt en litteraturlista över fritidspedagogiska texter. Listan uppdateras kontinuerligt, något som Ann-Katrin Perselli vid Linnéuniversitetet ansvarar för i skrivandets stund. Ni som är studenter och använder listan. Notera att allt inte är forskning och därför inte automatsikt godtas som referenser i era arbeten. Fritidspedagogisk litteratur

Posted in Forskning och utveckling, Fritidspedagogik | Leave a comment

Vad är kvalitet och hur mäter eller bedömer vi den?

Farzin Panahi tog sin examen som lärare i fritidshem 2012. Sedan dess har han hunnit jobba som både fritidspedagog och biträdande rektor i Stockholms innerstad. Nu studerar han vidare till specialpedagog. Vad är kvalitet och hur mäter eller bedömer vi den? De studier som har gjorts på kvalitet i fritidshem har främst utgått från graden

Posted in Fritidspedagogik, Uncategorized | Leave a comment

Mina barn och andras ungar – vikten av att studera hur kollegialt språk och samtal gör fritidshem

Sanna Hedrén är doktorand i pedagogik med inriktning arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst. Hedrén är aktuell med sin kommande avhandling Prat som praktik och konstruerande kalibrering.  Fritidshem diskuteras och talas ofta om utifrån vad det borde vara och inte borde vara. Bör undervisning ske på fritidshem, ska fritidshemmet skolifieras eller inte, hur bör fritidshemmet komplettera

Posted in Forskning och utveckling, Fritidspedagogik | Leave a comment