Rastaktivisterna 10 år!

Idag, torsdagen den 16/6 firar facebookgruppen Rastaktivisterna 10-årsjubileum, och det gör vi som en av de största grupper för pedagoger här på facebook. Det började med att Olof Jonsson var nere i Karlskrona för att besöka Magnus Almén, samt för att föreläsa om rastverksamhet på dennes skola. – Olof, vi borde skapa någon form av

Posted in Barnkultur, Fritidspedagogik | Leave a comment

Utvärdering i fritidshem – vad kan det innebära?

Karin Lager är universitetslektor, Fil.Dr. Barn och ungdomsvetenskap och Biträdande programledare för grundlärarprogrammet vid Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Utvärdering i fritidshem – vad kan det innebära? Utvärdering i fritidshem är en del av det systematiska kvalitetsarbete som idag är ett lagstadgat uppdrag för alla lärare. Systematiskt kvalitetsarbete utgör en central del av lärares arbete, att

Posted in Forskning och utveckling, Fritidspedagogik | Leave a comment

Fritidspedagogisk litteratur i urval

Nätverket för forskning och undervisning på det fritidspedagogiska området har sammanställt en litteraturlista över fritidspedagogiska texter. Listan uppdateras kontinuerligt, något som Ann-Katrin Perselli vid Linnéuniversitetet ansvarar för i skrivandets stund. Ni som är studenter och använder listan. Notera att allt inte är forskning och därför inte automatsikt godtas som referenser i era arbeten. Fritidspedagogisk litteratur

Posted in Forskning och utveckling, Fritidspedagogik | Leave a comment

Vad är kvalitet och hur mäter eller bedömer vi den?

Farzin Panahi tog sin examen som lärare i fritidshem 2012. Sedan dess har han hunnit jobba som både fritidspedagog och biträdande rektor i Stockholms innerstad. Nu studerar han vidare till specialpedagog. Vad är kvalitet och hur mäter eller bedömer vi den? De studier som har gjorts på kvalitet i fritidshem har främst utgått från graden

Posted in Fritidspedagogik, Uncategorized | Leave a comment