Idag, torsdagen den 16/6 firar facebookgruppen Rastaktivisterna 10-årsjubileum, och det gör vi som en av de största grupper för pedagoger här på facebook.

Det började med att Olof Jonsson var nere i Karlskrona för att besöka Magnus Almén, samt för att föreläsa om rastverksamhet på dennes skola.
– Olof, vi borde skapa någon form av nätverk som sträcker sig utanför arbetslaget och skolan. Något som får det här arbetssättet att växa.
-Det kan jag fixa på fb, Magnus. Vad ska gruppen heta?
-Rastaktivisterna!

Sagt och gjort, så startade vi gruppen och resten är historia. Eller rättare sagt, vi skapade historia.

Vi har på dessa år gemensamt fått rastverksamheten att sprida sig i landet från några enstaka skolor till att vi idag kan räkna dessa skolor i tusentals. Så många är det idag som på något sätt arbetar aktivt med sina raster.

Det vi alla har bidragit till är något unikt.
Det var inte så att det fanns några politiska beslut som låg bakom starten för detta område inom yrket. Inte var det något i från högskoleutbildningen, och inte heller ens från den egna verksamheten grundskolan bedriver.
Nej. Det här bottnade i att fritidspedagogerna, från fritidshemmets verksamhet, hittade ett område i grundskolan som ingen egentligen inte riktigt ville äga och inte hann att ta ansvar för. Ett område där behoven fanns och där fritidspedagogens kompetens kom till sin rätt under deras tjänstgöring i en annan verksamhet. Ett kontext i grundskolan där fritidspedagogiken fick plats och där barnets behov av lek var i centrum.

Sedan den starten har arbetet förändrats en hel del, och det har vi till stor del denna grupps medlemmar att tacka för.

Fritidspedagogerna, de hade vid den här tiden slutat att utbildas, men istället kom där diverse olika lärarutbildningar med inriktning fritidshem som följde.
Även om utbildningen över tid kom att förändras har rastverksamheten ändå blivit ett tydligt område för många av våra lärare i fritidshem att välja som sitt. Det ger hopp om yrkets framtid menar vi.

Politiskt har det också på senare år gjorts en del på området så som rörelsesatsning i skolan, där bl a Riksidrottsförbundet kommit in som en samverkanspart för oss Rastaktivister. Denna satsning kan ses som en åtgärd utifrån den forskning kring barn och ungdomars rörelsevanor som på senare år har presenterats.

Vidare är det glädjande att det nu också finns ett politiskt arbete för att Boverkets riktlinjer för skolors friytor ska bli just mer än ”riktlinjer”.
Detta arbete hoppas vi stort på då ett sådant beslut skulle ge både oss och barnen bättre förutsättningar och en mer likvärdig skola.

Men…
I grunden är detta som sagt en förändring som letts av fritidshemmets pedagoger,  och då i en annan verksamhet än ”den egna”.
Denna förändring har utifrån forskning t o m påverkat HUR det i dag leks på våra skolgårdar, och då även vilka roller de vuxna har i och kring denna lek. Det menar vi är ett gott betyg på vad det verkligen ger när lärare i fritidshem får arbeta utifrån sin kompetens. Det får verksamheter att lyfta och barns lekprocesser att få sitt utrymme.

Att vi idag är över 36 000 medlemmar i facebookgruppen Rastaktivisterna är en styrka i sig, vilket också borgar för att detta med lek, lekens miljöer, samt glädjefull rörelse är något som vi sätter fokus på i dagens skola.
Det vi gör bidrar till att just dessa sakerna blir viktiga i våra verksamheter, och vi gör det för att det är vårt uppdrag och för att vi har ett tydligt barnperspektiv.
Om vi också ser det ur barnets perspektiv är vi de som är möjliggörarna.
Ett sådant epitet är värt alla utmärkelser i världen enligt oss!

Och… Många av er som arbetar med rastverksamheten har säkert fått er del av hyllningskörer från elever, deras föräldrar och från era kollegor. Flera av er har också under våra 10 år tillsammans fått diverse utmärkelser, som t ex ”årets lärare”, bl a för ert fina arbete med barnets lek, dess miljöer samt med glädjefull rörelse.
Det är så otroligt inspirerande och det hjälper fler av oss till stordåd!

Magnus & Olof

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *