Att kränka en fritidspedagog

Fritidspedagoger, fritidslärare, grundlärare mot fritidshem. Med undantag för 2011-debaclet och legitimationsreformen är den största kränkningen att bli kallad fritidsledare. Vi reagerar starkt på felskrivningar i dagspressen och debatterar mustigt på Facebook. Många av oss poängterar att vi är lärare och har en längre utbildning än fritidsledarna. Jag förstår inte varför vi så ofta och ivrigt

Anpassning, specialpedagogik och etik på fritidshem

Annelie Karlsson är aktuell med sin nyutgivna bok ”Specialpedagogik för fritidshem” I denna text skriver hon om specialpedagogik och anpassningar på fritidshem Om NPF-anpassning, specialpedagogik och etik på fritids – inte så krångligt som det låter Många skolor arbetar med att NPF-anpassa för att skoltiden ska bli mer tillgänglig för elever med autism, adhd och