Artikel 31. Moment 22.

 Barnkonventionen debuterat nyligen som lag i Sverige och har en helt egen artikel (31) som tydliggör barns rätt till lek, vila och fritid. Men vad är fritid idag? Hur skall den av samhället förvaltas och vilka yrkesgrupper ska arbeta med barns fritid? Vilka är de barn och unga som aktivt deltar i organiserad fritid på något

Fritidshemmets pedagogik

Idag är fritidshemmet en egen, fristående verksamhet med fokus på barnens inre motivation och drivkraft att utforska och inhämta kunskap. Tyvärr riskeras den rollen att tappas bort när fritidspersonal ska bedriva skolundervisning i form av läxhjälp eller ännu värre, agera klassassistent. För fritidshemmet är inte skolan, och vice versa. Ändå sker det på många skolor

Det problematiska undervisningsbegreppet

Det problematiska undervisningsbegreppet Begreppet undervisning är märkligt i dessa traditionella mening men det är särskilt problematiskt när man sätter in det i ett fritidshemskontext. De försök som har gjorts är besvärande lika traditionell användning trots att det inte är avsikten på fritidshemmet. Extra svårt blir det när man försöker relatera undervisning och lek. Detta inlägg