“Barns uppväxtvillkor är helt avgörande för hur de lyckas senare i livet. Det är därför dags att bra fritids för alla blir en politisk fråga. Vi är skyldiga alla barn bra fritidshem, i norr som i söder. För alla som går dit efter skolan, men ännu mer för de som är där hela lovet.”

Så skriver Miljöpartiets talesperson Annika Hirvonen Falk i en debattartikel i Dagens Samhälle. Jag håller med henne och jag tror att de allra flesta som jobbar på landets fritidshem gör det med. Politiker behöver agera för att fritdshemmen ska få möjlighet att leva upp till de högt ställda kraven i styrdokumenten. 

Gör de inte det kommer de som jobbar på fritidshemmen att få betala resursbristen med sin hälsa. Så är det nu. Anställda på fritidshemmen tillhör de som oftast blir sjukskrivna pga för hög arbetsbelastning. 

Det Annika glömmer att ta upp i sin debattartikel är att hennes eget parti sitter i regeringen och i ett stort antal politiska majoriteter runt om i landets kommuner. Miljöpartiet har alla möjligheter i världen att göra bra fritidshem till en politisk fråga. 

Tankesmedjan Balans granskar hur politiker styr välfärden. Vi har tidigare skrivit ett antal blogginlägg om situationen på fritidshemmen och om hur regeringen och kommunerna skär ner på fritidshemmen, så när jag läste Annikas debattartikel blev jag lite konfunderad. Känner hon inte till att hon och hennes partikamrater är delansvariga för att fritidshemmens resurser minskat och kommer att minska ännu mer under 2020?

Låt mig ge några exempel. 

2019 fick landets kommuner 500 miljoner av staten för att öka bemanningen på fritidshemmet. Alla kommuner använde inte pengarna till att öka bemanningen. En del använde dem till att behålla personaltätheten trots egna kommunala nedskärningar. Andra minskade bemanningen trots att de fick de här pengarna. Men i många kommuner kunde fler personer anställas i fritidshemmen tack vare den här satsningen.

I år har regeringen (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) tagit bort den här satsningen och istället lagt den på det riktade statsbidraget för ökad likvärdighet i grundskolan. Man har även bestämt att pengarna i den satsningen inte får användas till fritidshemmet.

Miljöpartiet sitter med i den politiska majoriteten i Stockholms stad och har gjort så de senaste mandatperioderna. I år höjs inte fritidspengen i Stockholm. Varje krona i löneökning för fritidshemmens anställda måste betalas genom färre medarbetare gör mer.  

Årets nedskärningar innebär att Miljöpartiet de senaste fem åren varit med och skurit ner fritidspengen i Stockholms stad med 6,9 %. I år blir konsekvenserna extra stora eftersom fritidshemmen i Stockholm stad förlorar 34,3 miljoner när den statliga fritidshemssatsningen tas bort.

Miljöpartiet finns även representerade i Uppsala kommuns politiska majoritet. Budgeten för 2020 innebär en nedskärning på fritidshemspengen med en procent av budget. Förra året gjordes också nedskärningar på förskolan, skolan och fritidshemmen i Uppsala. Och året innan. Och året innan. Och året innan. Alla de åren satt Miljöpartiet med i den politiska majoriteten. 

Men i budgetarna för Stockholm och Uppsala står det inte att politikerna skär ner på fritidshemmen. Kvaliteten ska inte minska utan istället öka. Det här ska medarbetarna på fritidshemmen lyckas med genom att effektivisera sitt arbete. Men politikerna skriver inget om hur denna effektivisering ska gå till. Det bara förväntas ske, som genom magi. 

Självklart är inte Miljöpartiet den enda boven i dramat. Men när man skriver debattartiklar och hävdar att politiker ska göra något är det rimligt att man även funderar lite över hur man själv och hur det egna partiet agerat. Miljöpartiet har på intet sätt verkat för att göra bra fritidshem till en politisk fråga. Tvärtom har de bidragit till de till ökade nedskärningar på fritidshemmen och de gör det i ökande utsträckning i 2020 års budgetar.

 

Marcus Larsson – Tankesmedjan Balans 

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *