Linnéa Malmsten är lärare mot yngre åldrar, IKT-pedagog, författare och föreläsare. Linnea har tillsammans med Stina Hedlund gjort sig kända inom den fritidspedagogiska världen med konceptet ”IKT-fritids”. I denna text berättar Linnea om deras arbete.


Arbetet med digitala verktyg på fritidshemmet utvecklar elevernas sociala och virtuella kompetens. Kompetenser som är viktiga för att leva och verka i vårt samhälle.

När vi berättar om att barnen brukar spela dataspel på fritids, väcker det ofta starka känslor. Kommentarer som ”men det räcker väl med att de spelar hemma”, ” på fritids ska barnen leka tillsammans, inte sitta en och en framför en dator/ipad”, ”det går inte att ha koll på vad de gör, tänk om de råkar ut för något obehagligt?” eller ” jag skulle bli jättearg om mitt barn satt framför datorn/ipaden när solen skiner när jag hämtar på fritids”. 

Jag heter Linnéa Malmsten och tillsammans med min kollega Stina Hedlund har vi etablerat en aktivitet som vi valt kalla för IKTfritids.(informations och kommunikationsteknik)
Jag vill dela med mig av våra erfarenheter för att sprida kunskap om vårt arbete och för att det är viktigt att utveckla digitaliseringen på fritidshemmet. Att använda digitala verktyg i fritidsverksamheten gagnar både pedagoger och elever. Dessutom ingår det i vårt uppdrag och finns beskrivet i våra styrdokument.

Efter många års arbete med IKT på fritids är min erfarenhet är att  aktiviteten bidrar till en ansvarsfull kommunikation, nya kommunikationsmöjligheter, utveckling av social och digital kompetens, samt att uppdraget kring arbetet  med värdegrunden förtydligas och stärks.

Digital natives, generation Z eller homozappiens är smeknamn på barn som växer eller har växt upp med den samtida tekniken.

Dessa barn och unga ställer höga krav på tekniken. De lyssnar på musik, uppdaterar sin status på sociala medier samtidigt som de spelar spel och söker information. De vet helt enkelt inte hur det var att växa upp utan smartphones, Internet, spel och sociala medier. 

Men ingår det i fritidshemmets uppdrag att arbeta med digitala verktyg? 

 Svaret är: JA!

När man läser kapitel 4 i läroplanen är det tydligt att fritidshemmet inte längre kan välja bort arbetet med digitala inslag eller låta bli att erbjuda aktiviteter med digitala verktyg.

 Huvuduppdraget för fritidshemmet är att  erbjuda en verksamhet som ska verka  för att utveckla barnens relationer.  Fritidspedagogernas uppdrag är att arbeta aktivt med socialt samspel samt med social kompetens. Om man exkluderar IKT i det arbetet riskerar man att missa många aspekter för att kunna möta och förstå barnens uppväxtvillkor idag. 

Dessutom ingår det i läroplanens direktiv att erbjuda digital teknik, att arbeta med och främja trygg och säker användning av media och mediers innehåll samt  attutveckla förmågor inom digital kompetens.

 Tekniken för kommunikation blir ett föremål för lärande. Kommunikation sker idag med modern informationsteknik som ställer krav på sådana färdigheter och förmågor samtidigt som den erbjuder en lärandemiljö. 

Denna utveckling och elevernas behov kommer att ställa ännu större krav på vägledning av pedagoger med erfarenhet av att arbeta med media. Färdigheter och kunskapsutveckling inom media kan göra att vi tillsammans med barnen  kritiskt kan  granska och analysera vårt informations- och kommunikationssamhälle.

 Genom att arbeta med IKT på fritidshemmet har jag sett att verksamheten kan nå flera mål i vårt uppdrag tack vare inslag av digitala tekniker. De digitala verktygen har förstärkt mitt uppdrag som pedagog, att kunna erbjuda en meningsfull fritidsverksamhet och undervisning där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet.

När vi började vårt  arbetet med IKT-fritids för snart nio år sedan hade vi det digitala verktyget i fokus. Alltså utgick vi från datorerna och dess program som vi hade tillgång till. Men när vi pedagoger började använda verktygen tillsammans med barnen och följde med dem in i  ”deras värld”  insåg vi att det  inte var själva verktyget som var i fokus för barnen.

De fokuserade på VAD de gjorde, inte ATT de gjorde samtidigt som de delade med sig av sina kunskaper på ett naturligt och inspirerande sätt. De blev mer delaktiga i vad  aktiviteten skulle innehålla och vilka regler vi skulle ha.  Vi upptäckte även snabbt att de på ett naturligt sätt arbetade med socialt samspel och skapade sociala relationer. 

Det bildades även nya relationer när barnen samlades kring olika aktiviteter eller spel. 

Samtidigt fick vi pedagoger en större insikt och förståelse för barnens vardag i olika spel och sociala plattformar vilket bidrog till nära  relationer med barnen.

Först då insåg vi att det här är en del i barnens sociala utveckling, och inte en “vid-sidan-av-aktivitet”. Vi insåg att barnen hade ett stort behov av stöd från oss vuxna för att hantera kränkningar och trakasserier för att navigera tryggt och säkert på nätet.

 Barnen hade tidigare lämnats ensamma i sin egen digitala utveckling, genom att vuxna inte agerat eller interagerat ,eller bortsett ifrån deras intresse kring digitalisering, sociala medier eller spel.

Men när vi började intressera oss, blev barnen intresserade av att dela med sig av sina upplevelser och utmaningar. De behöver närvaro från vuxna i många delar av detta, och för oss vuxna blir det komplext.

 Barn ska inte lämnas ensammas att själva utveckla sin sociala, digitala kompetens. 

Man kan inte utesluta digitala verktyg på fritidshemmet bara för att pedagogerna inte känner sig bekväma, eller att de saknar kunskaper kring hur man ska arbeta med det.

Det krävs fortbildning av pedagogerna och det krävs att barnen på fritids får möjlighet till digital kompetensutveckling på fritidshemmet.

För inte skulle man lämna barnen utan förkunskaper innan man släpper ut dem i trafiken?

 Många skolor och fritidshem saknar idag en strategi för hur arbetet med IKT och digitala verktyg ska bedrivas i undervisningen på fritids. Ofta är det de enskilda pedagogernas personliga kunskaper, förmåga och intresse som utgör grunden till IKT utvecklingen på fritids. När dessa “eldsjälar” slutar eller byter fritidsavdelning är risken stor att den digitala utvecklingen avstannar och upphör. 

Jag hoppas nu att 2020 kommer vara året då alla fritidshem utvecklar och erbjuder sina barn digital aktivitet som utgår ifrån skrivningarna i läroplanen.

Vad står det läroplanen för fritidshemmet om arbetet med digitala verktyg?

Språk och kommunikation.

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om olika typer av texter.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Skapande och estetiska uttrycksformer.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama. Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 Natur och samhälle.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier.

Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur 

 Här vill vi bidra med tips på hur man kan starta och arbeta med IKT-fritids:

Planera i arbetslaget på vilket sätt ni vill arbeta med att involvera digital teknik på er arbetsplats. Planera upp en aktivitet som passar era barngrupper utifrån ålder och kunskaper. Planera hur länge ni ska arbeta med aktiviteten och när den ska utvärderas/analyseras. För att sedan planera upp en ny aktivitet, eller område ni vill arbeta med. Det kan t.ex handla om att göra film, arbeta med källkritik, spela och göra egna spel, programmera både analogt och digitalt. Det viktiga är att utveckla processen och fortsätta att utmana er själva och barnen. 

Mina tips när du ska börja arbeta med IKT denna termin:

 * Börja använda digitala verktyg tillsammans med barnen

* Låt barnen vara experterna – fråga dem!

* IKT är en social aktivitet – lär av varandra

* Diskutera publicering av film och foto

* Samtala, diskutera och låt barnen fundera över konsekvenserna kring olika handlanden 

* Samtala om hur de har det i olika spel eller sociala medier

* Var nyfiken utan att döma och få moralpanik

* Planen mot diskriminering och kränkande behandling – hur arbetar ni med det
  förebyggande arbetet med “schysst och säker på nätet”.

* Prata om kränkningar – vad är en kränkning? Vem bestämmer det?

* Vad gör jag om jag eller någon annan får elaka kommentarer

* Involvera föräldrarna i ert arbete

* Lek och ha KUL tillsammans

Att arbeta med värdegrundsarbete och nät-etikett på fritids:

Starta IKT fritids med en frågeställning innan barnen startar upp sina digitala verktyg.

Gärna en frågeställning som är relevant just nu för din barngrupp:

 Vänner på nätet – vilka blir man vän med?

Hur vet jag att Lisa 8 är Lisa 8 år?
Information om mig min familj och vänner, kan jag dela allt?
Skicka foton och film på mig själv till andra som jag inte känner?
Skillnaden på att vara personlig och privat på Internet.
Dela och sprida information. Vilka konsekvenser finns det?
Obehagliga kommentarer, hur anmäler man eller blockerar man?
Lära sig ta skärmdumpar. Att spara bevis och visa en vuxen.
Skuld och skam – det är inte barnets fel när den har hamnat snett!
Att alltid berätta och prata med en vuxen!

 

Mer kan man även läsa i vår bok som går att beställa

 Vill du se filmen där jag berättar mer om digitala inslag på fritidshemmet kan du se den här.

 Om du vill läsa mer om våra texter så kan man läsa dem här  

Du kan också följa oss på FB gruppen IKT fritids ett socialt och kulturellt fenomen

Linnéa Malmsten

 

Comments (1)

  1. Carola Bengtsson

    Svara

    Den här artikeln passar nog bättre i tidningen Grundskolläraren….! Om jag förstått syftet med Fritidsverket rätt! Men lycka till Ni som har de möjligheter som krävs för att införliva och praktiskt utföra en god IKT-kunskap under fritidstid…! Det har i alla fall inte jag! Får jag möjlighet så finns det nog dessutom andra aktiviter som jag värderar högre, sånt som vi också enligt våra styrdokument ska arbeta med (bla lajvkommunikation).

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *