Linnea Lindquist  är en rektor som arbetar på en F-3 skola i en av Göteborgs förorter. De senaste 15 åren har Linnea arbetat i Stockholms och Göteborgs ytterområden i förskola och grundskola.


Allt för ofta behandlas fritidshemmet som en budgetregulator. Varför är det så? Det finns nog många svar på den frågan men jag kan tänka mig att eftersom fritidshemmet varken har timplan eller kunskapskrav så får fritidshemmet stå tillbaka när budgeten är kärv. Så har jag också tänkt. Jag har också använt fritidshemmet för att spara in på till exempel assistenter. Det är inte ovanligt att lärare i fritidshem har uppdrag som lärare i praktiskt estetiska ämnen, ansvar för rastverksamheten, resurs i klass och fritidshemmet. Det menar jag är exempel på övermänskliga krav på lärare i fritidshem.

De lärare i fritidshem som jag anställde har bara ett uppdrag, fritidshemmet.

När jag började arbeta som rektor på Hammarkullsskolan 2016 så hade jag bara en lärare i fritidshem som arbetade 50 %. Det var läraren på halvtid och flera assistenter. De förskollärare som arbetade i förskoleklass hade även fritids några dagar i veckan. När jag tillslut bestämde mig för hur jag ville organisera mitt fritidshem så bestämde jag mig för att renodla uppdragen. De lärare i fritidshem som jag anställde har bara ett uppdrag, fritidshemmet. De ansvarar för rastverksamheten under skoltiden och fritidshemmet på eftermiddagen. Det var lika viktigt för mig att de lärare som undervisar i förskoleklassen skulle fokusera på sin undervisning som att de lärare som undervisar i fritidshem skulle få fokusera på sitt uppdrag. Var sak på sin plats.

För mig som rektor är mina lärares förutsättningar otroligt viktiga om jag ska förvänta mig kvalité i verksamheten. Det innebär att jag måste frigöra tid i schemat för raster, för pauser, för ställtid och för planeringstid. Det måste finnas tid för för – och efterarbete av undervisningen. I fritidshemmet sker det undervisning, varje dag, varje timme, varje minut. Det sker genom lek och det sker genom praktisk estetisk verksamhet. Ofta säger vi att fritidshemmet ska komplettera skolan. Vi borde kanske vända på det och säga att skolan kompletterar fritidshemmet. Det pågår en slakt av Sveriges fritidshem. Det sker stora nedskärningar vilket gör att elevgrupperna är orimligt stora. De kommande åren kommer situationen att förvärras ytterligare. Regeringen har tagit 500 miljoner från fritidshemmen och lagt dem i statsbidraget för ökad likvärdighet, som de sedan minskat. I praktiken innebär detta 0 kronor för fritidshemmen i riktat statsbidrag eftersom detta statsbidrag inte får användas till fritidshemmet. Fritidshemssatsningen är ett minne blott.

När jag är ute och föreläser om fritidshem, när jag står i en sal med slutkörda lärare i fritidshem så brukar jag tänka att, nu är det inte läge att fokusera på goda exempel och de goda förutsättningarna som mina lärare i fritidshem har. Varje gång jag pratar med lärare i fritidshem så tänker jag ”varför går du ens till jobbet med dina förutsättningar?”
För det är faktiskt så, så länge vi fortsätter jobba oss sjuka så kommer förutsättningarna förbli dåliga. Det är inte vårt fel att förutsättningarna är dåliga men vi har alla ett ansvar att säga ifrån och sätta stopp.

Vad är viktigt på fritidshem? Är det att fokusera på eleverna och undervisningen eller är det att driva ett systematiskt kvalitetsarbete? Är det kanske en mix av de två?
Detta är något jag funderat mycket på, detta med kvalitetsarbete. Åsa Plesner myntade begreppet public bullshit. Det är ett bra uttryck att använda för att benämna allt som har med new public management och målstyrning att göra. I detta ingår såklart det systematiska kvalitetsarbetet. På min skola fokuserar vi inte på ständig utveckling, vi fokuserar på att fortsätta göra det som fungerar bra. Jag tror mer på att förvalta än på att utveckla. Framförallt tror jag på att låta lärare behålla och utveckla sin professionella autonomi. Då skapas förutsättningar för kvalité. Om vi skulle göra mindre public bullshit och mer förvaltande av det som fungerar så skulle vi inte behöva alla dessa verksamhetsutvecklare och processledare. Det skulle generera mer resurser till fritidshemmen.

Slutligen vill jag uppmana att lärare i fritidshem att stå upp för er själva, för annars kommer någon annan stå på er. Acceptera inte dåliga arbetsvillkor. Gå samman och kräv era rättigheter. Lärare i fritidshem är varken resurser eller vikarier. Ni är lärare och ni förtjänar bra förutsättningar för ert uppdrag.

Linnea Lindquist

Comments (8)

 1. Ingela Kémi

  Svara

  En tydlig rektor som tagit bladet från munnen. Klokt och modigt Linnea!

 2. Carola Bengtsson

  Svara

  Jag vill träffa dig och gärna gå och lyssna på dig! Det kändes fint och hoppfullt att läsa det du skrev. Jag instämmer med föregående: Så klokt och så modigt.

 3. Annika Bruhn

  Svara

  Spännande !
  Har du andra yrkesgrupper som arbetar på fritidshemmet tillsammans med fritidspedagog/ fritidslärarna?

 4. Maria

  Svara

  Jag säger Wow vilken fantastisk rektor.. Jag har arbetat som fritidspedagog sen 2003,o har fått ifrågasätta mkt under mina år.. Exempelvis hur man tänker när man som rektor sätter fritidspedagogerna som resurs eftermiddagstid o den som egentligen är resurs (helt outbildad) går in i fritidsverksamheten istället för fritidspedagogen, japp så var, japp jag var galen..
  Även fått stå upp emot att det inte finns nåt som heter ställtid.. Gå direkt från skolverksamheten, (som vikarie hela dagen, eller samverkan) för att vara redo för fritids fram till 18.00,listan kan göras hur lång som helst.. Det behövs ssssåååå många fler rektorer som du, heja dig, och (Ps: säg till om du har något ledigt jobb, ha ha ha. )

 5. Layla

  Svara

  En Rektor som dig Linnea borde finnas på varenda skola och fritidshem i hela Sverige!

 6. Matilda

  Svara

  Det här inlägget motiverade mig verkligen att våga kräva och stå på mig. Härlig läsning!

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *