Fritidsverket skall verka för att:

Öka kunskapen om barn och ungas fritid och samtid.

Förbättrade villkor för dem, som i yrket, ombesörjer barn och ungas fritid.

Vi avser särskilt bevaka och kritiskt granska fritidshemmens utveckling.

Vi vill, på ett lösningsinriktat sätt, påverka och samverka med maktfaktorer inom området.

 

Redaktion:

Hadar Nordin – Generaldirektör

Farzin Panahi – Undervisningsråd

Alexander Skytte – Fritidshemspolitisk utredare

 

Kontaktformulär